Logotyp för Useit
Nordic Accessibility Group

Rapport över tillgänglighetsproblem Trainee Sundsvallsregionen 2020-07-17

Om denna rapport

Tjänstens namn

Trainee Sundsvallsregionen

Analysens omfattning och avgränsningar

Hela webbplatsen Trainee Sundsvallsregionen.

Ansvarig för tjänsten

Systemägare

Kontaktuppgifter

erika.olofsson@sundsvall.se

Protokollet upprättat av

Erika Olofsson

Verktyg och webbläsare som använts

Chrome Firefox Web Developer toolbar Colour Contrast Analyzer NVDA Accessibility insights for web

Sammanfatta resultatet

Överlag är Trainee Sundsvallsregionen en tillgänglig sida. Det finns dock många små problem som till exempel videos utan syntolkning, Den största utmaningen för Trainee Sundsvallsregionen är kontraster i färgen i olika sammanhang. Där kontrasten inte lever upp till WCAG. Även en synlig ruta för tabanvändning saknas i vissa lägen.

Innehåll

Detta är problem som påverkar en del användares förmåga att förstå och använda gränssnittet.